Joukkue

Sonck Viljo
Hakala Oskari
Hawas Sami
Helle Iisak
Hievanen Iivo
Hilden Axel
Isoheiko Ville-Veikko
Jalo Einari
Kirjonen Daniel
Kolehmainen Julian
Lehtinen Luka
Nolvi Erkka
Paukamainen Matias
Pesonen Riku
Pärnä Sisu
Rantala Benjamin
Rautanen Joona
Salo Aaron
Seppälä Lenni
Solmula Leo
Takatalo Leo

Toimihenkilöt