Joukkue

Aatsinki Samuli
Akkola Otso
Casagrande Ville
Heimola Eemeli
Hokkanen Kalle
Hyrsky Olli
Hyvätti Sakari
Härkönen Topias
Jakonen Joni
Jääskeläinen JP
Kakko Tero
Kovero Kalle
Lehvonen Isak
Liljasto Elias
Manderoos Mikael
Manderoos Niklas
Maunu Miro
Mononen Miika
Nieminen Juuso
Nätynki Matias
Pellonperä Eetu
Peltoluhta Justus
Pitkänen Lassi
Puistonen Ilmari
Rantala Johannes
Rouhiainen Otto
Saarinen Mikko
Snapir Benjamin
Suikki Otto
Vello Niklas
Vello Niko

Toimihenkilöt